Spółka komandytowa

spółka z o.o.
Spółka komandytowa to spółka podlegająca Kodeksowi Spółek Handlowych. Jest to spółka osobowa, którą charakteryzuje trwały skład osobowy oraz ogromne znaczenie cech poszczególnych wspólników. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednak została wyposażona w podmiotowość prawną w związku z czym może we własnym imieniu nabywać i zbywać prawa, zaciągać zobowiązania,...
Czytaj więcej

Czy osoba karana może założyć spółkę jawną?

spółka z o.o.
Co do zasady wspólnikiem spółki jawnej może być osoba karana. W niektórych przypadkach występują jednak pewnego rodzaju ograniczenia. Przy pewnych określonych przestępstwach sąd karny może orzec zakaz prowadzenia działalności, wykonywania danego zawodu bądź piastowania pewnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Sąd może również orzec o czasowym zakazie prowadzenia działalności ...
Czytaj więcej

Co zawiera umowa spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Zarejestrowanie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy pomiędzy wspólnikami. Jest to dokument w którym należy określić dane podmiotu oraz zasady jego funkcjonowania. O ile przedsiębiorcom pozwala się dowolnie formułować treść umowy spółki z o.o., nie może w niej zabraknąć kilku elementów. W umowie należy podać informacje o nazwie spółki, jej siedzibie, przedmiocie działalności...
Czytaj więcej

Jak przebiega rejestracja spółek?

spółka z o.o.
Zanim rozpocznie się prowadzenie własnego biznesu, każdego przedsiębiorcę czeka zadanie zarejestrowania firmy w jednym z rejestrów przedsiębiorców. Proces ten często jest bardzo trudny i czasochłonny, dlatego coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rejestrację spółek online zamiast tradycyjnie. Rejestracja spółki online i tradycyjnie jest na ogół bardzo podobna, gdyż s...
Czytaj więcej