Organy spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści jakie płyną z prowadzenia spółki z o.o. są zachętą do jej zakładania. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są - zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zarząd ...
Czytaj więcej

Jaką rolę pełni zarząd spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Zarząd spółki z o.o. jest tym organem spółki, który pełni dwie bardzo istotne funkcję: prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę. Dokonywanie czynności prawnych przez spółkę w pewnym uproszczeniu możliwe jest dopiero po podjęciu decyzji o dokonaniu takiej czynności przez zarząd spółki. Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności w imieniu spółki z o.o. - zaw...
Czytaj więcej

Prezes zarządu, a członkowie zarządu

spółka z o.o.
Bardzo często spotykam się z pytaniem odnośnie tego, czy prezes spółki jest jednocześnie członkiem jej zarządu. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości toteż w tym wpisie postaram się ją szczegółowo omówić. Prezes zarządu zawsze wchodzi w skład zarządu, a więc jest także jego członkiem. Oznacza to, że bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki, reprezentuje ją oraz posiada do...
Czytaj więcej

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy. Jednym z organów spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, zajmujący się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania spółki z o.o., musi być zwołane pr...
Czytaj więcej