Zawieszenie spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na podstawie art 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników. Zawieszenie spółki można zgłosić na okres 1-24 miesięcy. Okres zawieszenia spółki rozpoczyna się z dniem wskazanym na wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalnoś...
Czytaj więcej