Zwyczajne zgromadzenie wspólników

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy. Jednym z organów spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, zajmujący się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania spółki z o.o., musi być zwołane pr...
Czytaj więcej