Dywidenda

spółka z o.o.
Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przedsiębiorca ma prawo otrzymać dywidendę. Dywidenda jest częścią zysku netto po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przeznaczona jest do wypłaty dla wspólników lub akcjonariuszy spółki kapitałowej. W przypadku, gdy w spółce występuje tylko jeden wspólnik lub akcjonariusz ...
Czytaj więcej